ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

How do I earn points and rewards?

As a Pro, you earn 5 points for every dollar (USD) you or your clients spend on eligible purchases, including:

  • All new products you send in a Cart to clients (who complete the purchase themselves).
  • All new products you purchase through your Pro account using your own or your client's payment methods.

When you've earned 2500 points in a calendar year, you get promoted to Pro Plus status, which doubles the points you earn.

Note: You can't earn points for product renewals, but you can redeem your points for in-store credit, which you can use to pay for renewals.

Rewards are GoDaddy in-store credit you get by redeeming the points you've earned. When you use rewards for new purchases, you earn more points for any additional cash you spend on those purchases.

Next steps

More info

  • Points are calculated as 5% of the transaction value (10% for Pro Plus).
  • You receive points 30 days after the purchase is made, and points expire two years from the date they’re awarded.
  • You can't earn points for purchases made through the Discount Domain Club, or through an affiliate program like Commission Junction.

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ