ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

How do I increase my search engine ranking?

Search engines use proprietary ranking algorithms, and Web directories rely on human editors. There is no guarantee that submitting your website to a particular search engine or directory produces a high ranking.

There are several things you can do that might increase your search engine ranking:

  • Use clear, concise title, description, and keyword meta tags.
  • Ensure proper use of HTML heading tags (h1, h2, h3, etc.).
  • Use alt tags on images.
  • Make regular updates to your website.
  • Resubmit your domain name after large updates.

Keep in mind that it might take six to eight weeks for your updates to affect your search engine ranking.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ