ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
ช่วยเหลือ

GoDaddy วิธีใช้

ฉันจะติดตั้งใบรับรอง SSL บนเซิร์ฟเวอร์ของฉันได้อย่างไร

คุณสามารถติดตั้ง SSL จากบริษัทใดก็ได้ (หรือผู้ออกเครื่องหมายรับรองซึ่งรู้จักกันในชื่อ CA) บนเซิร์ฟเวอร์ของคุณโดยใช้ขั้นตอนต่อไปนี้

  1. สร้างคำขอลงนามเครื่องหมายรับรอง (CSR)
  2. ขอเครื่องหมายรับรอง SSL

    หมายเหตุ: ขั้นตอนเหล่านี้จะใช้กับเครื่องหมายรับรอง GoDaddy SSL แต่คุณจะต้องทำขั้นตอนที่คล้ายคลึงกันให้เสร็จสิ้นสำหรับเครื่องหมายรับรอง SSL จากบริษัทใด ๆ

  3. ติดตั้งเครื่องหมายรับรอง SSL