ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
โทรหาเรา
  • สำหรับลูกค้าใน กรุงเทพฯ โทร.02-105-6194 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์02-105-6194
  • สำหรับลูกค้าทั่วประเทศไทย โทร. 060-002-4085 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์060 002 4085
หมายเลขโทรศัพท์และชั่วโมงทำงาน
ศูนย์ช่วยเหลือ

สำรวจแหล่งข้อมูลความช่วยเหลือออนไลน์ของเรา

ช่วยเหลือ

GoDaddy วิธีใช้

How do I install Memcached on my Linux server?

Memcached is a free and powerful object caching system that you can install to improve the performance of your website. If this caching is configured properly, most often the end result is a faster website and a server that can handle more traffic with less load.

What's required?

There are 3 parts to Memcached, all of which need to be present for caching to work properly.

  1. The Memcached Daemon (background process) needs to be installed on the server, configured to listen on the correct port, and set up to start automatically at server startup.
  2. The Memcached PHP libraries must be installed to allow your PHP application (WordPress, Magento, Joomla, etc.) to communicate with Memcached.
  3. Your PHP application must be configured to use Memcached for it's caching.

Process

Below you will find articles that cover each step to install and use Memcached on your server.

Process
Install the Memcached daemon
Install the Memcached PHP libraries on Plesk Linux
Install the Memcached PHP libraries using WHM
Configure your website to use Memcached
Is Memcached working?

GoDaddy Hosting Services

Our server experts can install Memcached and enable it for use with your websites. To learn more about this service, our GoDaddy Guides are here to help.

More Info

To learn more about the services GoDaddy offers, see our Hosting Services Menu.