ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

How do I know how many people visit my website?

All of our hosting accounts come with a statistics package.

To access the statistics for your website, type the following URL into your Web browser:

http://www.coolexample.com/stats

Replace "www.coolexample.com" with the name of your domain.

The password for your statistics page is the same as the password for your hosting account, unless you have changed it in the Hosting Control Panel.

For more information, see Setting Up Web Stats in the Hosting Control Panel.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ