ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

How do I publish my site?

Once your site has passed our rigorous quality review, we publish it for you unless you have sent us a message via the Design Manager that you would prefer to publish it yourself.

To Publish Your Site

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. Click Website Design Services.
  3. Next to the account you want to use, click Manage.
  4. A list displays if you have multiple accounts. If necessary, select the account you want to use.
  5. Click Publish.

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ