ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

How do I rebuild qmail's queue if it is damaged or consists of a lot of spam messages?

Some of the information in this article is advanced material we make available as a courtesy. Please be advised that you are responsible for properly following the procedures below. Customer Support cannot assist with these topics.

You can recreate qmail's queue, but all current messages will be removed from the queue and cannot be restored.

To Recreate Qmail's Queue

 1. Connect to your server via SSH (more info).
 2. Switch to the root user (more info).
 3. At the command prompt, stop Qmail by typing /etc/init.d/qmail stop.
 4. Then, type the following:
 5. cd /var/qmail/queue
  rm -rf info intd local mess remote todo

  mkdir mess

  for i in `seq 0 22`; do
  mkdir -p mess/$i
  done

  cp -r mess info
  cp -r mess intd
  cp -r mess local
  cp -r mess remote
  cp -r mess todo

  chmod -R 750 mess todo
  chown -R qmailq:qmail mess todo

  chmod -R 700 info intd local remote
  chown -R qmailq:qmail intd
  chown -R qmails:qmail info local remote

 6. Start Qmail by typing /etc/init.d/qmail start.

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ