ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

How do I redirect my Web site's visitors to my value application?

You can use JavaScript to redirect visitors to a value application that is not installed in your website's root directory.

To Redirect Visitors To Your Value Application

  1. In your preferred editor, open your site's default page.
  2. At the top of the file, add the following code, where "coolexample.com" is your domain name and "directory" is the directory in which your value application resides:
  3. Save the file, and then upload (FTP) it to your hosting account.

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ