ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

How do I resend the transfer confirmation email?

When you purchase a domain name transfer to us, we send a confirmation email required to complete the transfer to your email address.

If you recently changed your email address at your current registrar, you can resend the confirmation email to it from your account with us. If your account with us is not displaying the correct email address after you change it at your current registrar, you can update our records and then resend the confirmation email.

  1. Log in to your My Products page.
  2. If you aren't automatically directed there, make sure to select the My Products tab:
  3. My products tab

  4. Click Manage All:
  5. Manage All

  6. From the Domains menu, select Transfers-In:
  7. Check transfer in status

  8. Select the domain name you want to resend the confirmation email for and click View Action.
  9. Click Resend Email.

Next step


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ