ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

How do I update my max clients setting?

To update your max clients setting using SSH:

  1. Connect to your server via SSH (more info).
  2. Switch to the root user (more info).
  3. Open /etc/httpd/conf/httpd.conf in your text editor. (We recommend "vi." At the command line, type vi /etc/httpd/conf/httpd.conf).
  4. Change the setting "MaxClients 10" to a larger number.

    Note: You must modify both max clients entries.

  5. Save and close httpd.conf.

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ