ช่วยเหลือ

โฮสติ้งสำหรับ Linux (cPanel) ช่วยเหลือ

How do I use mod_rewrite?

Mod_rewrite is an Apache Web server module installed on all of our Linux servers by default; it does not have to be installed or enabled. Our Linux hosting accounts support most mod_rewrite functions.

Because enabling mod_rewrite is handled at a global level, you do not need to enable it in your httpd.conf file. You only need to add the desired code to the body of your .htaccess file.

Our environment uses the vendor-provided code from Apache for mod_rewrite. Current Apache HTTPD documentation is accurate with regard to how to use .htaccess files.

For more information about mod_rewrite see the Apache Module mod_rewrite documentation.

Note: The .htaccess file containing the rewrite rules must be in the same directory as the target files.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ