ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

How do my customers receive downloaded products?

A customer purchasing a downloadable product from a Quick Shopping Cart storefront, receives a separate email with download instructions and a link to the purchased product.

Note: If the purchase was made with a credit card and the Quick Shopping Cart credit card payment options are set to "Before Authorization," the download email is sent immediately after the transaction is completed. If the payment is set to "Authorized," the Quick Shopping Cart merchant must manually capture the funds and mark the order as "Shipped" before the download email is sent.

If the purchase was not made with a credit card, the download email is sent after the order is set to "Shipped".

The download email is similar to the email below. However, this content is subject to change, so use this information only as a guideline.


Customer Name,

Thank you for purchasing from Company Name.
This automated email serves as your receipt. Please do not reply to this email.
Your purchase is now available for download.

Order Summary
~~~~~~~~~~~~

Invoice ID: 0000001111

Order Date: Tue, Aug 7, 2007 10:16:04

Access ID: 4iAjSmP2tpEf

-----------------------------------------------------------------------------
Qty Item # Description Expiration Date (Days After Order Date)
-----------------------------------------------------------------------------
1 DLItem Test download product 0
-----------------------------------------------------------------------------

To download your items, click the download link - http://shop.secure-sys.net/downloadLogin.hg?invoiceId=0000001120&accessId=4iAjSmP2tpEf

Tips:
The link takes you to the online product download page. On this page, click Yes to download your purchase.
After clicking Yes, select OK to confirm and then click Save in the File Download dialog box (instructions may differ).
Note: If the download is interrupted, return to this email message and click the download link to try again.

About Downloading:
Download times depend on the size of the file and the type of Internet connection used.
We estimate the download time for this order as follows:
28.8k modem = 20-25 minutes
56.6k modem = 10-15 minutes
ISDN = 5-10 minutes
Cable / T1 = 1 minute

You can view your invoice online by visiting http://shop.secure-sys.net/printInvoice.hg?encId=xjhG71KNlCesyWCVAb5x9z4EHc%2Bawu7hQUaRFvUMDdU%3D or check the status of your order by phone by calling (123) 456-7890.

Thank you for shopping with us.

- Company Nameบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ