ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

How do personal and group calendars differ?

Calendar offers two types of calendars to help manage your events:

  • Personal calendars display individual users' lists of events. One-on-one meetings and parties are great for your personal calendar. You can display or hide your personal calendar by clicking Personal Calendar in the Calendars section.
  • Group calendars display events for all of a group's members. Group calendars work well for events like weekly meetings or company functions. You can display or hide group calendars by clicking the name of the calendar in the Calendars section.

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ