ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
โทรหาเรา
  • สำหรับลูกค้าใน กรุงเทพฯ โทร.02-105-6194 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์02-105-6194
  • สำหรับลูกค้าทั่วประเทศไทย โทร. 060-002-4085 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์060 002 4085
หมายเลขโทรศัพท์และชั่วโมงทำงาน
ศูนย์ช่วยเหลือ

สำรวจแหล่งข้อมูลความช่วยเหลือออนไลน์ของเรา

ช่วยเหลือ

GoDaddy วิธีใช้

ผู้ขายจะย้ายชื่อโดเมนไปยังบัญชีของผู้ซื้อได้อย่างไร

หลังจากการขายชื่อโดเมนเสร็จสิ้นใน GoDaddy Auctions® ผู้ขายต้องย้ายชื่อโดเมนไปยังบัญชีของผู้ซื้อ วิธีการย้ายชื่อโดเมนและบุคคลที่จะต้องรับผิดชอบในการดำเนินการย้ายขึ้นอยู่กับบัญชีผู้ขายและผู้ซื้อ:

  • หากยังไม่ได้จดทะเบียนโดเมนดังกล่าวที่ GoDaddy ผู้ซื้อ (ผู้จดทะเบียนใหม่) ต้องเริ่มทำการถ่ายโอนชื่อโดเมน วิธีนี้จะย้ายชื่อโดเมนจากบริษัทผู้รับจดทะเบียนรายหนึ่งไปยังอีกบริษัทหนึ่ง และสำหรับชื่อโดเมนระดับบนสุด (TLD) โดยมากจะมีการขยายระยะเวลาการลงทะเบียนปัจจุบันเพิ่มอีกเป็นเวลาหนึ่งปี ดูข้อมูลเกี่ยวกับการโอนย้ายไปยังหรือโอนย้ายจาก GoDaddy ได้ที่ การเตรียมเพื่อถ่ายโอนชื่อโดเมนไปยัง GoDaddy และ
  • หากผู้ซื้อและผู้ขายมีบัญชี GoDaddy ผู้ขายจะต้องเป็นผู้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงบัญชี วิธีนี้เรียกว่าการโอนย้ายผู้ลงทะเบียน คือการย้ายชื่อโดเมนไปยังบัญชีอื่นโดยมีผู้รับลงทะเบียนรายเดียวกัน วันหมดอายุของชื่อโดเมนจะไม่เปลี่ยนแปลงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงบัญชีไม่มีส่วนในการขยายการลงทะเบียน ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ย้ายโดเมนของฉันไปยังบัญชี GoDaddy อื่น และ ยอมรับการเปลี่ยนแปลงในบัญชีชื่อโดเมน

    หมายเหตุ: สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่าไม่เกิน 4,999 ดอลลาร์ เราพยายามที่จะเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงบัญชีในนามของผู้ขาย (หลังจากที่เรายืนยันจำนวนเงินแล้ว) หากเราไม่สามารถดำเนินการย้ายได้ผู้ขายจะต้องดำเนินการดังกล่าว พื้นที่ ชนะ ของผู้ซื้อและพื้นที่ ขายแล้ว ของผู้ขายจะระบุสถานะของการโอนย้าย หากไม่สามารถย้ายโดเมนโดยอัตโนมัติได้ ผู้ซื้อและผู้ขายต้องใช้ลิงก์ที่ระบุว่า “อีเมลหาผู้ซื้อ” หรือ “อีเมลหาผู้ขาย” เพื่อสื่อสารกับผู้อื่น หรือทำการเปลี่ยนแปลงกับบัญชี

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการหลังการประมูลได้ที่ การทำความเข้าใจธุรกรรมการชำระเงินการประมูลของ GoDaddy