ช่วยเหลือ

การประมูลของ GoDaddy ช่วยเหลือ

How does the seller move the domain name to the buyer's account?

After a domain name sale completes in GoDaddy Auctions®, the seller must move the domain name to the buyer's account. The method to move the domain name and the person who must initiate the move depends on the seller and buyer's accounts:

  • If the domain is not registered at GoDaddy, then the buyer (new registrant) must initiate a domain name transfer. This method moves the domain name from one registrar company to another and, for most top-level domain names (TLDs), includes a one-year extension of the current registration period. For information about transfers to and from GoDaddy, see Preparing to Transfer Domain Names to GoDaddy and Transfer domain to another registrar.
  • If the buyer and seller both have GoDaddy accounts, then the seller must initiate an account change. This method, also known as a registrant transfer, moves the domain name to another account at the same registrar. The domain name expiration date does not change because an account change does not include a registration extension. For more information, see Move a domain to another GoDaddy account and Accept a domain name account change.

    Note: For transactions of $4999 or less, we attempt to initiate the account change on behalf of the seller (after we verify the funds). If we are unable to complete the move, the seller must initiate it. The buyer's Won area and the seller's Sold area indicate the status of the transfer. If the domain fails to move automatically, the buyer and seller must use the links that say Email Seller or Email Buyer to communicate with each other and work out the change of account.

For more information, see Domain Name Transfer FAQ.

For more information about the post-auction process, see Understanding GoDaddy Auctions Payment Transactions.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ