ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

How long does Go Daddy Diagnostics take to scan my domain?

GoDaddy Diagnostics processes requests first come, first serve. Depending on server load, the request can take anywhere from 60 seconds to 24 hours. Because GoDaddy Diagnostics runs on our servers, you can close the browser and return later to see the results.

If the scan takes longer than 24 hours, contact Customer Support.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ