ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

How long does it take to build a website with Website Builder?

Building a website with Website Builder is quick and easy. With intuitive navigation, templates, and drag-and-drop functionality, your website will be up and running in minutes. No technical skills or coding required.

You can spend more time building your site if you take advantage of the many additional features and plug-ins that Website Builder offers.

To get started, see Getting Started.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ