ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

How long does setting up my Virtual Private Server take?

Setting up your Virtual Private Server (VPS) can take up to 29 hours. It may take up to 24 hours for the server option to appear in your account. Once this option appears, follow these instructions to configure and activate your VPS.

  1. Log in to your Account Manager.
  2. Click Servers.
  3. Next to the account you want to use, click Manage.
  4. In the VPS Control Panel follow the provided instructions for defining account name, user name, and password for your VPS.

Once you have finalized the setup procedure, your server will be ready in approximately 5 hours.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ