ช่วยเหลือ

เครื่องหมายรับรอง SSL ช่วยเหลือ

How long will it take to issue my certificate?

Many factors determine how long it takes to issue an SSL certificate, such as certificate type, what we need to validate, and how quickly you respond with the requested information. Here's a brief rundown by certificate type:

Standard SSL certificates — Domain name validated, which means we need to verify that you maintain control of the domain. If you provide all the requested documentation and we can quickly authenticate it, we can issue a certificate within minutes.

Deluxe SSL certificates — Domain name and company validated, which means we need to verify your control of the domain and the legitimacy of your business, typically by calling during normal business hours. If you provide all the requested documentation, it can take us two to five business days to verify and issue a certificate.

Premium SSL certificates — Premium SSLs require the most extensive validation. We verify your control of the domain and the legitimacy of your company by checking the legal name, address, phone number, executives, and other information you submit with your request. The process might involve a lot of email correspondence with our SSL specialists, so please don't hesitate to ask questions.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ