ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
โทรหาเรา
  • สำหรับลูกค้าใน กรุงเทพฯ โทร.02-105-6194 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์02-105-6194
  • สำหรับลูกค้าทั่วประเทศไทย โทร. 060-002-4085 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์060 002 4085
หมายเลขโทรศัพท์และชั่วโมงทำงาน
ศูนย์ช่วยเหลือ

สำรวจแหล่งข้อมูลความช่วยเหลือออนไลน์ของเรา

ช่วยเหลือ

SSL Certificates วิธีใช้

How long will it take to issue my certificate?

Many factors determine how long it takes to issue an SSL certificate, such as certificate type, what we need to validate, and how quickly you respond with the requested information. Here's a brief rundown by certificate type:

Standard SSL certificates — Domain name validated, which means we need to verify that you maintain control of the domain. If you provide all the requested documentation and we can quickly authenticate it, we can issue a certificate within minutes.

Deluxe SSL certificates — Domain name and company validated, which means we need to verify your control of the domain and the legitimacy of your business, typically by calling during normal business hours. If you provide all the requested documentation, it can take us two to five business days to verify and issue a certificate.

Premium SSL certificates — Premium SSLs require the most extensive validation. We verify your control of the domain and the legitimacy of your company by checking the legal name, address, phone number, executives, and other information you submit with your request. The process might involve a lot of email correspondence with our SSL specialists, so please don't hesitate to ask questions.