ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

How many email messages can I receive per day?

There is no limit on the number of email messages you can receive. The 250 daily relays only pertains to email messages that you send. The only restriction on your incoming mail is the amount of storage space you have available, depending on the type of email account you purchased. You cannot receive more email messages than your storage space can hold.

For more information see What is an SMTP Relay?


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ