ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

How many pictures can I save?

The number of pictures you can save depends on how large the files are and what type of account you have. There are two types of GoDaddy Photo Album accounts: free and paid.

Free accounts come with 1 GB of space. Paid accounts come with 2.5 GB of space. If you run out of space, you can either upgrade your account or resize your photos so they are smaller.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ