ช่วยเหลือ

Office 365 จาก GoDaddy ช่วยเหลือ

How many user email accounts do I need to buy?

When you’re purchasing an Office 365 account, you need to decide how many users you want to buy. You need to buy a separate user for each individual person who you want to have their own, personal mailbox. So, first count the number of people that you want to have their own inbox. But when you get to other addresses like sales@yourdomain.com or support@yourdomain.com, there are several options for creating free addresses. These give you flexibility, without needing to buy additional users.

Aliases

Aliases are a good way to make a small operation look a bit bigger. An alias is a completely different email address, that sends all mail to the original mailbox. So, molly@mollysbarkandwine.com set’s up an alias: jobs@mollysbarkandwine — all mail sent to either molly@ or jobs@ goes to the molly@ mailbox. Molly has 2 email addresses, but has only purchased 1 user. Read more about aliases.

Shared mailboxes

Shared mailboxes are a good way to provide a generic email address that many people can access. For example, Molly sets up questions@mollysbarkandwine.com as a shared mailbox. She shares it with herself (molly@mollysbarkandwine.com) and her partner (joe@mollysbarkandwine.com). They can both read and reply to mail sent to questions@ but Molly only has to buy 2 users; one for herself, and one for Joe. Read more about shared mailboxes.

Distribution groups

Distribution groups are another way to extend your address count, for free. Typically, a distribution group is used to communicate with a group of people internally, but you can also have external contacts in your distribution group list. Molly could set up a distribution group for all her servers, for her vendors, and her VIP customers, all for free. She wouldn’t need to buy users for any of those distribution group addresses. Read more about distribution groups.

Shared contacts

Shared contacts are people outside of your domain, who you want to include in a distribution group. These accounts are also free; you do not need to buy an extra user to create a shared contact.

Resources

Resource accounts are used for booking rooms and equipment, in your shared Office 365 calendar. You can set up an account for each room or piece of equipment you want people to book, and these are all free. You do not need to buy extra users for resource accounts. To set up accounts for rooms and equipment, see Set up a mailbox for equipment or rooms.

Next step

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ