ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

How should I send email from my IIS 7 Windows shared hosting Web site?

Windows shared hosting accounts running IIS 7 can use Collaboration Data Objects (CDO) or CDOSYS to send SMTP email. CDONTS is not a supported method for sending email with IIS 7. For more information, see Using CDO to Send Email from Your Windows Shared Hosting website and Using CDOSYS to Send Email.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ