ช่วยเหลือ

การตลาดทางอีเมลของ GoDaddy ช่วยเหลือ

How subscribers can forward your campaign to others

Subscribers can forward your email campaigns to friends and colleagues any time. Here's how:

  1. In the email footer of your campaign, the subscriber clicks the Forward button.
    Click the more stats button
  2. They can enter up to 5 friends' email addresses, include a short personal message, and then click the Forward button.
    Click the more stats button

The campaign is delivered to the subscriber's friends in the form of a forwarded email message. Since the campaign was merely forwarded, the people receiving the campaign aren't subscribers yet. It's a good idea to include a call to action to subscribe.

On your stats page, you can see how many times the original campaign was forwarded, and by whom. You can't see the email addresses of the people they were forwarded to until they subscribe.

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ