ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

How to cancel your account

Canceling your Website Builder v6 account deletes all of your website's files stored on our servers. Be sure you have copies of any files you want to keep before canceling your account.

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. Click Website Builder.
  3. From the Website Builder/InstantPage® pod, click Options for the account you want to cancel.
  4. From the Overview tab, click Cancel this account.
  5. Click Cancel Account.

Note: It can take up to 24 hours for the domain name to be available for use again after you cancel your Website Builder account.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ