ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

How to create a MySQL user

MySQL is currently one of the most popular relational database management systems (RDBMSs) in the world. MySQL is available for a variety of platforms, including Linux operating systems such as CentOS.

User names allow the system administrators in MySQL to control the access that each user has. Each end user should have an individual user name so that administrators can determine which user has performed a particular action. Adding users in MySQL is a routine administrator task that requires root access.

DIFFICULTY Basic - 1 | Medium - 2 | Advanced - 3
TIME REQUIRED 5 min
RELATED PRODUCTS Linux-based VPS or dedicated servers

Here is a quick tutorial on how to add a new user in MySQL.

Log on to MySQL with root

Use the following command from the CentOS command line to log on to MySQL with the root user name:

# mysql -u root -p

Enter the password for root when prompted.

Create the MySQL user name and quit MySQL

Create the user ‘testuser' for the host ‘localhost' with the password ‘testpassword':

mysql> create user 'testuser'@'localhost' identified by 'testpassword';
mysql> quit

Log on to MySQL with the user name

Verify that you have successfully created the user name by logging back in to MySQL with the user name that you just created:

# mysql -u testuser -p

Enter the password 'testpassword' when prompted.

The above commands should produce output similar to the following:


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ