ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
โทรหาเรา
  • สำหรับลูกค้าใน กรุงเทพฯ โทร.02-105-6194 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์02-105-6194
  • สำหรับลูกค้าทั่วประเทศไทย โทร. 060-002-4085 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์060 002 4085
หมายเลขโทรศัพท์และชั่วโมงทำงาน
ศูนย์ช่วยเหลือ

สำรวจแหล่งข้อมูลความช่วยเหลือออนไลน์ของเรา

ช่วยเหลือ

Domains วิธีใช้

How to find a domain with GoDaddy

Picking the perfect domain name is a crucial step of your online adventure. If you have an idea to get online or a great name for your website, we recommend registering the domain immediately before anyone else does. Your domain will be used for your website and email, and establishes your online identity. A great domain can also increase branding, marketing and communication opportunities.

Search for your domain on GoDaddy's homepage in the domain search field. When you find the domain you want and it's available to register, add it to the cart and complete checkout.

Some domain names may come back with a price higher than expected. These domains are known as premium domains, and they are considered valuable domain real estate. Premium domains might be more expensive, but the benefits often make up for the initial cost investment.

If the domain you requested is already registered, we provide available alternative spelling and extensions. For example, you might be able to select a .info or .net extension, rather than .com. Or you can review domains with extensions unique to your idea, such as .studio or .design.

We also offer Domain Broker Service as an option to attempt acquiring a domain that is already registered on your behalf. After purchasing the service, our dedicated broker agents will take every reasonable step to attempt to secure the domain on your behalf.

During registration, you'll need to provide your contact information. GoDaddy automatically hides your name, street address, phone number and email address in the WHOIS directory for every registered domain name. We strongly encourage upgrading to a higher level of domain protection to further protect your identity and your entire online presence.

You'll also have the option to purchase email and our Website Builder to build a website during checkout.

Related steps

More info