ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

วิธีเข้าถึงโดเมน/บัญชีหลังเจ้าของเสียชีวิต

หากต้องการเข้าถึงโดเมน/บัญชีหลังเจ้าของเสียชีวิต คุณต้องเป็นผู้ดูแลระบบ คุณจะจำเป็นต้องยื่นคำขอโดยมีเอกสารประกอบดังนี้

  1. แบบฟอร์มคำขอการเปลี่ยนแปลงที่กรอกแล้วเรียบร้อยโดยระบุผู้ดูแลมรดกเป็นผู้ยื่นคำขอ แบบฟอร์มนี้พบได้ที่ changeupdate.com
  2. เอกสารประกอบทางกฎหมายที่ระบุชื่อผู้ดูแลมรดก
  3. การรับรองการเสียชีวิต
  4. ภาพถ่ายระบุตัวตนสำหรับผู้ยื่นคำขอ/ผู้ดูแลมรดก เรากำหนดให้ภาพถ่ายระบุตัวตนที่ออกโดยรัฐบาลจะต้องเป็นสำเนา สแกน หรือภาพดิจิทัลแบบสีที่มีรูปบุคคล ชื่อ ลายเซ็น และวันหมดอายุซึ่งมองเห็นได้ชัดเจน
  5. หากธุรกิจอยู่ในรายชื่อผู้ลงทะเบียน/ผู้ถือบัญชี โปรดส่งสำเนา ID ธุรกิจมาด้วย ตัวอย่างการระบุธุรกิจที่ออกโดยรัฐบาลที่ยอมรับได้คือ
    • สำเนาทะเบียนธุรกิจที่ออกโดยรัฐบาล ซึ่งออกโดยหน่วยงานท้องถิ่น เขตปกครอง รัฐ หรือรัฐบาลกลาง
    • สำหรับธุรกิจในอเมริกา เราสามารรับเอกสาร IRS "จดหมายยืนยัน" ได้ คุณสามารถขอสำเนาจดหมายนี้ได้โดยติดต่อ IRS ที่หมายเลข 1-800-829-4933

หมายเหตุ: เราไม่ยอมรับสำเนาบทความของบริษัท/องค์กร ใบสมัคร เอกสารที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ต หรือการคืนภาษี ว่าเป็น ID ธุรกิจได้

เมื่อได้รับเอกสารประกอบแล้ว เราจะแจ้งคุณหากเราต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประเมินคำขอของคุณ หรือเราจะแจ้งให้ทราบเมื่อคำขอของคุณดำเนินการเรียบร้อยแล้ว


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ