ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

How to hide my album

If you don't want other people to be able to visit your Photo Album gallery, you can make it private. If you only want certain people to be able to visit it, you can password-protect your galleries and then supply the password to specific individuals.

 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. Click Photo Album.
 3. Next to the account you want to use, click Manage.
 4. Click Edit Galleries.
 5. Click the gallery you want to hide.
 6. Select one of the following options, and then click Save.
  Private
  The gallery is visible only when you are logged in.
  Password protected
  The gallery is visible on your website only when a visitor enters the password you specify in the Enter password field.

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ