ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

How to install a Minecraft server on Linux

It'll take a while to see how the acquisition of Mojang will change things in the Minecraft world, but in the meantime, there's still the need to build stuff and avoid Creepers. Spinning up a Minecraft server is pretty straightforward. Once I had Java up and running on the server, it was a painless process to grab the Minecraft jar file, install it and get it up and operational. A quick test to make sure it's up and running and off into the biomes we go...

DIFFICULTY Basic - 1 | Medium - 2 | Advanced - 3
TIME REQUIRED 5 min
RELATED PRODUCTS Linux-based VPS or dedicated servers

Install Java

yum install java-1.6.0-openjdk

Create a Minecraft directory

cd /
mkdir minecraft
cd minecraft

Get the Minecraft files

wget http://minecraft.net/download/minecraft_server.jar

Set permissions

chmod +x minecraft_server.jar

Install and run screen

yum install screen
screen

Note: More about screen here: http://centoshelp.org/resources/scripts-tools/a-basic-understanding-of-screen-on-centos/

Fire it up

java -Xmx512M -Xms512M -jar minecraft_server.jar nogui

Your server should now be running.

Check to see if your server is running correctly.

If you want to check the status of your server, stop your server with:

stop

Then, edit the server.properties file and set

enable-query=true

Save the server.properties file and restart your server.

There is a query utility at dinnerbone.com. Point your browser to http://dinnerbone.com/minecraft/tools/status/.

Put in your server's IP address and the status tool will tell you if it can access it.

Note: As a courtesy, we provide information about how to use certain third-party products, but we do not endorse or directly support third-party products and we are not responsible for the functions or reliability of such products. Third-party marks and logos are registered trademarks of their respective owners. All rights reserved.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ