ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

How to install Memcache on Ubuntu

Memcache is an open source distributed memory object caching system. Intended for use in speeding up dynamic web applications by alleviating database load.
DIFFICULTY Basic - 1 | Medium - 2 | Advanced - 3
TIME REQUIRED 15-30+ min
RELATED PRODUCTS Linux-based VPS or dedicated servers

This article will show you how to install Memcache on Ubuntu 14.04

When installing Memcache you can use apt-get to install everything that you need. First, run the update:

sudo apt-get update

Then, install the following packages:

sudo apt-get install mysql-server php5-mysql php5 php5-memcached memcached

Thats it! Memcache is installed and running, you can verify this by running:

ps aux | grep memcache

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ