ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

How to install Nodejs on CentOS

For server-side programming, Node.js gets a lot of attention. If an application needs backend functionality, Node.js is certainly worth a look. More importantly, it's super simple to get Node up and running on CentOS.

DIFFICULTY Basic - 1 | Medium - 2 | Advanced - 3
TIME REQUIRED 5 min
RELATED PRODUCTS CentOS-based VPS or dedicated servers

Install the EPEL repository

yum install epel-release

Install Node.js

yum install nodejs

Double-check to make sure everything is working

You can verify the install by checking the version number of Node.

node --version

This should return the version number (e.g. "v0.10.30").


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ