ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

How to publish

Publishing your Quick Shopping Cart storefront creates your Online Store and moves it to the Internet. The Publishing page lets you view changes made to your store since the last update, preview the store before publishing, and publish (or update) the storefront.

Whether publishing your storefront for the first time or updating your storefront, just click Start Publish. Before publishing, you can preview the site by clicking Preview Site.

Remember, the first time you publish, it may take 24-48 hours for your store to display on the Internet. This is because it takes time for your website to spread throughout the various Web servers that make up the backbone of the Internet (we call this Domain Name Server propagation).

To Preview the Storefront

 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. Click Quick Shopping Cart.
 3. In the Quick Shopping Cart list, click Manage next to the Quick Shopping Cart account you want to use.
 4. Click Preview.

To View Changes to the Storefront

 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. Click Quick Shopping Cart.
 3. In the Quick Shopping Cart list, click Manage next to the Quick Shopping Cart account you want to use.
 4. Click Publish.
 5. On the Publishing page, all changes made to the storefront since the last time it was published are shown in the Modifications section.
 6. Each section that has been modified is shown. Click any section heading to expand the list and get a description of all changes.

Publishing the Storefront

The process for publishing your new store is also used to update an existing storefront.

To Publish/Update Your Storefront

 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. Click Quick Shopping Cart.
 3. In the Quick Shopping Cart list, click Manage next to the Quick Shopping Cart account you want to use.
 4. Click Publish.
 5. On the Publishing page, click Start Publish.

Publishing may take several minutes. Do not click off the publish page while your store is being published.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ