ช่วยเหลือ

Office 365 จาก GoDaddy ช่วยเหลือ

How to send and receive encrypted email

With the Email Encryption Add-on, all internal email sent to and from email addresses in your company is automatically encrypted. But you need to take an extra step to encrypt email you send to external recipients.

When we help you set up your account, we will create a filter that allows you to send encrypted email externally by including the text [Encrypt] in the subject line. This text in your email subject is an instruction to Proofpoint to encrypt this message.

  1. Once your Encryption Add-on is ready to go, just send an email normally. But make sure to include the text [Encrypt] in the subject line.

    Note: You only need to do this if you are sending to an external recipient, with an email address not on your company domain.

  2. The recipient will receive an email with instructions on how to view the encrypted email. The email is only available for 14 days, and can't be saved locally by the recipient.

If you want to strip [Encrypt] from the subject line that the recipient sees, please call our support team for help.

Next steps

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ