ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
โทรหาเรา
  • สำหรับลูกค้าใน กรุงเทพฯ โทร.02-105-6194 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์02-105-6194
  • สำหรับลูกค้าทั่วประเทศไทย โทร. 060-002-4085 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์060 002 4085
หมายเลขโทรศัพท์และชั่วโมงทำงาน
ศูนย์ช่วยเหลือ

สำรวจแหล่งข้อมูลความช่วยเหลือออนไลน์ของเรา

ช่วยเหลือ

SSL Certificates วิธีใช้

HTTP vs. HTTPS

HTTP, or hypertext transfer protocol, is the way a Web server communicates with browsers like Internet Explorer® and Mozilla Firefox®. HTTP lets visitors view a site and send information back to the Web server.

HTTPS, hypertext transfer protocol secure, is HTTP through a secured connection. Communications through an HTTPS server are encrypted by a secure certificate known as an SSL. The encryption prevents third-parties from eavesdropping on communications to and from the server.

Note: Only servers that have their own SSL can create HTTPS connections. A site's visitor cannot encrypt the connection.

If you have a hosting account with an SSL encrypting its connection, you can automatically redirect visitors to the HTTPS version of your site (more info).