ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Hukuki Yaptırım Aracıları için Alan Adı Sahibi Bilgilerinin Açıklanması Talebi

GDPR nedeniyle, genel WHOIS içinde gösterilen veriler sınırlıdır. Belirli durumlarda, genel olmayan alan adı iletişim bilgileri Hukuki Yaptırım Aracılarına sağlanabilir.

Bir Hukuki Yaptırım üyesiyseniz ve iletişim bilgileri Korumalı Ülkelerden birinin altında olan bir alan adı için tam iletişim bilgilerine ulaşmanız gerekiyorsa, lütfen erişim isteme talimatlarını göndermemiz için whoisrequests@godaddy.com adresine e-posta gönderin.

Not: WHOIS sonuçlarında alan adı sahibi olarak Domains By Proxy gösterilen Alan Adları için, bu istek ile nasıl ilerleyeceğinizi öğrenmek üzere lütfen Domains By Proxy Mahkeme Celbi Politikası’na başvurun.

Geçerli bir talep neleri gerektirir?

Talep aşağıdakileri içermelidir:

  • Alan adları
  • Aracı Yargı Yetkisi
  • Talepte bulunmak için meşru ve yasal amacı içeren beyanname (örneğin, sağlanan iletişim verilerinin yalnızca resmi bir soruşturmayla ilgili olarak kullanılması).
  • Gereksinim duyabileceğimiz erişim koşullarının kabul edilmesi.

Dikkat edilmesi gereken diğer noktalar:

  • Bu açıklama talebi yalnızca geçerli alan adı ilgili kişileri içindir. Bu açıklama işlemi üzerinden geçmiş veya arşivlenmiş iletişim bilgilerini sağlamayız.
  • Açıklama talepleri inceleme altındaki tam alan adını içermelidir; bu işlem ile kısmi eşleşme taleplerini yanıtlayamayız.
  • Açıklama talepleri alan adı tabanlı olarak incelenir ve işlenir; bu işlemi kullanarak birden çok ilgili alan adı veya ilgili kişisi için arama sonuçları sağlamayız.
  • Aşağıdaki alan adı sahibi, yönetici veya teknik sorumlu adı, posta adresi, e-posta adresi ve telefon numarası dışında ek iletişim bilgileri sağlayamıyoruz.

Ek bilgilere ihtiyacınız varsa, lütfen mahkeme celbi politikamıza başvurun.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ