ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
โทรหาเรา
 • สำหรับลูกค้าใน กรุงเทพฯ โทร.02-105-6194 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์02-105-6194
 • สำหรับลูกค้าทั่วประเทศไทย โทร. 060-002-4085 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์060 002 4085
หมายเลขโทรศัพท์และชั่วโมงทำงาน
ศูนย์ช่วยเหลือ

สำรวจแหล่งข้อมูลความช่วยเหลือออนไลน์ของเรา

ช่วยเหลือ

Microsoft 365 from GoDaddy วิธีใช้

I can't access my multi-factor authentication method

Clear a user's multi-factor authentication (MFA) method so it can be set up again, such as if they lost their phone or uninstalled the Microsoft Authenticator app. This won't delete the sign-in method, so users should manage MFA to edit or delete a method after it's cleared. We recommend adding another sign-in method in case there's ever an issue with the primary method.

These instructions are for Microsoft 365 accounts. If you're trying to sign in to your GoDaddy account, cancel two-step verification (2SV) instead.

Required: You need admin permissions to change MFA settings. For more info, see admin roles from Microsoft.
 1. Sign in to the multi-factor authentication page. Use your Microsoft 365 email address and password (your GoDaddy username and password won't work here).
 2. Select the checkbox next to the user having MFA changed.
  User under Display Name selected
 3. Under quick steps, select Manage user settings.
  Manage user settings
 4. Select the Require selected users to provide contact methods again checkbox.
  Require selected users to provide contact methods again
 5. Select save. The user can now set up MFA again.

More info