ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

I can't receive or see emails

If you are unable to read your email messages, firewall software settings may be preventing Workspace webmail from working properly. You may have to change your firewall, pop-up blocker, or browser security settings.

If you are using security software:

General tips:

  • Adjust the settings of your firewall, security software, or browser to allow pop-ups from Workspace webmail
  • Add http://email.secureserver.net to your list of approved sites
  • Use your Workspace account in SSL mode:
  1. In Webmail Classic View, click Settings.
  2. Select Personal Settings.
  3. Under Security Options, select Use Full-Time SSL Mode.
  4. Click OK.

Next step

Note: Please remember that clearing your browser cache will also remove any stored passwords, or auto-fill data.

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ