ช่วยเหลือ

การจัดการบัญชี ช่วยเหลือ

I forgot my username

Follow these steps to see your GoDaddy username if you forgot it but still know your password.

Required: If you have a GoDaddy domain name in your account, you'll need to know it to recover your username.
  1. Go to the Retrieve Username page.
  2. Enter the Email address for the account and click Continue. Complete the security challenge if it's offered.
  3. If you have a GoDaddy domain name, in the Domain URL box, enter any domain name that's associated with the account (for example, coolexample.com) and then click Filter. We'll immediately send a one-time-use PIN to the account email address.
  4. In the Verification Code box, enter the PIN we sent you and then click Continue. We'll show your username.

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ