ช่วยเหลือ

การจัดการบัญชี ช่วยเหลือ

I know my password but cannot log in

If you're sure you have the correct login information but you can't log in, make sure that you're logging into the correct application for the credentials you're using.

Many of our product login pages look similar, and every product in your account can have a different set of login credentials. For example, you probably can't use your hosting account FTP login credentials to log in to your GoDaddy account.

Note: Even though you could use the same username and password for every product, for the sake of security it's always a much better idea to use a different username and password for each product. Keeping your account (and your personal information) secure is always worth the extra hassle of having multiple passwords.

Next steps

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ