ช่วยเหลือ

การจัดการบัญชี ช่วยเหลือ

I need to file a 1099. Where can I get your W-9 form?

At the end of January we send a Form 1099-MISC to all Resellers who were paid more than $600 in the previous year.

More info

  • See the IRS general instructions for filing these kinds of returns.
  • Here's a list of tax-related Help articles.

    Note: This information isn't intended to establish a relationship or advise you on taxes. It's always a good idea to consult a tax professional to learn more.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ