ช่วยเหลือ

การจัดการบัญชี ช่วยเหลือ

I updated my account email address, but am still getting messages at my old address

If you're getting messages from us at an old email address, here's how to check and update your main account and billing email addresses.

  1. Go to your GoDaddy My Profile page. You might be prompted to log in.
  2. Under the section with your name, check your email address. If you need to change your email address, click Edit in the upper-right corner of the box, change your email address, and then click Save.
  3. Click Payment Methods.
  4. Check the email address for each of your payment methods. If you need to change your email address, click Edit, change your email address, and then click Save.

Related step

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ