ช่วยเหลือ

WordPress ช่วยเหลือ

Identify broken links in WordPress

If you are trying to identify if your website has any broken links after a migration or domain name change, you can follow these instructions. A broken link is a link that resolves to a 404 Not Found error. These steps include the use of a third-party website.

  1. Navigate to the Broken Link Checker
  2. In the open field type in your website address ( ex. https://example.com ).
  3. Select the whole website option.
  4. Click on the check button.
  5. Allow time for the tool to run.
  6. Once the tool has completed you can click on the Full report button to get a complete list of broken links.

Note: As a courtesy, we provide information about how to use certain third-party products, but we do not endorse or directly support third-party products and we are not responsible for the functions or reliability of such products. Third-party marks and logos are registered trademarks of their respective owners. All rights reserved.

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ