ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
โทรหาเรา
 • สำหรับลูกค้าใน กรุงเทพฯ โทร.02-105-6194 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์02-105-6194
 • สำหรับลูกค้าทั่วประเทศไทย โทร. 060-002-4085 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์060 002 4085
หมายเลขโทรศัพท์และชั่วโมงทำงาน
ศูนย์ช่วยเหลือ

สำรวจแหล่งข้อมูลความช่วยเหลือออนไลน์ของเรา

ช่วยเหลือ

เครื่องหมายรับรอง SSL วิธีใช้

IIS 7: สร้าง CSR (คำขอลงนามใบรับรอง)

ก่อนที่คุณจะสามารถขอเครื่องหมายรับรองผ่านแอพพลิเคชันออนไลน์ของเรา คุณต้องใช้ระบบจัดการ IIS เพื่อสร้างคำขอลงนามเครื่องหมายรับรอง (CSR) สำหรับเว็บไซต์ของคุณ

หมายเหตุ: คุณต้องติดตั้ง Service Pack 1 เป็นอย่างน้อยก่อนที่จะสร้าง CSR

ในการสร้างคำขอลงนามเครื่องหมายรับรอง (CSR) — Microsoft IIS 7

 1. จาก เริ่มต้น ให้เลือก เครื่องมือผู้ดูแล จากนั้นเลือก ระบบจัดการบริการข้อมูลอินเทอร์เน็ต (IIS)
 2. ในแผง การเชื่อมต่อ ทางด้านซ้าย ให้คลิกชื่อเซิร์ฟเวอร์ที่คุณต้องการสร้าง CSR
 3. ในแผงตรงกลาง ให้ดับเบิ้ลคลิกที่ เครื่องหมายรับรองเซิร์ฟเวอร์
 4. ในแผง การดำเนินการ ทางด้านขวา ให้คลิกที่ สร้างคำขอเครื่องหมายรับรอง...
 5. ป้อน คุณสมบัติชื่อที่ไม่ซ้ำกัน ต่อไปนี้ จากนั้นคลิก ถัดไป:

  หมายเหตุ: การป้อนข้อมูลจะไม่ยอมรับตัวอักษรต่อไปนี้ < > ~ ! @ # $ % ^ * / \ ( ) ? &

  • ชื่อสามัญ — ชื่อโดเมนแบบเต็ม (FQDN) — หรือ URL — ที่คุณวางแผนจะใช้เครื่องหมายรับรอง (พื้นที่ไซต์ของคุณที่ต้องการให้ลูกค้าเชื่อมต่อผ่าน SSL)
   • เครื่องหมายรับรอง SSL ที่ออกให้ www.coolexample.com ที่ไม่สามารถใช้ได้กับ secure.coolexample.com หากคุณต้องการให้ SSL ของคุณครอบคลุมถึง secure.coolexample.com ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าชื่อสามัญที่ส่งใน CSR คือ secure.coolexample.com
   • หากคุณกำลังขอเครื่องหมายรับรองแบบ Wildcard ให้เพิ่มเครื่องหมายดอกจัน (*) ทางด้านซ้ายของชื่อสามัญ (เช่น *.coolexample.com หรือ *.secure.coolexample.com)
  • องค์กร — ชื่อที่จดทะเบียนธุรกิจของคุณอย่างถูกต้องตามกฎหมาย องค์กรต้องเป็นผู้จดทะเบียนชื่อโดเมนตามกฎหมายในคำขอเครื่องหมายรับรอง

   หมายเหตุ: หากคุณจะลงทะเบียนแบบรายบุคคล ให้ป้อนชื่อผู้ขอใบรับรองในช่ององค์กร และชื่อที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ (DBA) ในช่องหน่วยองค์กร

  • หน่วยองค์กร — ใช้ฟิลด์นี้เพื่อจำแนกความแตกต่างระหว่างฝ่ายต่างๆ ภายในองค์กร (เช่น "วิศวกรรม" หรือ "ทรัพยากรบุคคล")
  • เมือง/สถานที่ — ชื่อเต็มของเมืองที่จดทะเบียน/ก่อตั้งองค์กรของคุณ ห้ามใช้คำย่อ
  • รัฐ/จังหวัด — ชื่อเต็มของรัฐหรือจังหวัดที่ก่อตั้งองค์กรของคุณ ห้ามใช้คำย่อ
  • ประเทศรหัสประเทศ ในรูปแบบมาตรฐานสองตัวอักษรสำหรับองค์กรระหว่างประเทศ (ISO-) สำหรับประเทศที่จดทะเบียนองค์กรของคุณอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
 6. สำหรับ ผู้ให้บริการเข้ารหัส ให้เลือก ผู้ให้บริการเข้ารหัส Microsoft RSA SChannel
 7. สำหรับ ความยาวของบิต ให้เลือก 2048 ขึ้นไป จากนั้น คลิก ถัดไป
 8. คลิก ป้อนที่ตั้งและชื่อไฟล์สำหรับ CSR ของคุณ จากนั้นจึงคลิก เสร็จสิ้น

ขั้นตอนต่อไปคืออะไร

เนื่องจากคุณได้สร้าง CSR คุณจึงต้องป้อน CSR ในบัญชีของคุณกับเราเพื่อขอใบรับรอง SSL จากนั้น ให้ดำเนินขั้นตอนให้เสร็จสมบูรณ์โดยดาวน์โหลดและติดตั้งใบรับรอง

 1. ค้นหา คัดลอก และวาง CSR ในแอพพลิเคชันออนไลน์ของเราเพื่อ ขอใบรับรอง SSL

  หมายเหตุ: หากต้องการรับสำเนาให้คลิกขวาที่ไฟล์. req เลือก เปิดด้วย จากนั้นเลือกโปรแกรมแก้ไขข้อความเช่น Notepad

  วางข้อความทั้งหมดรวมถึง ---- BEGIN NEW CERTIFICATE REQUEST ---- และ ---- END CERTIFICATE REQUEST ---- ในแอปพลิเคชันออนไลน์ของเรา

 2. เมื่อเราอนุมัติแอพพลิเคชันของคุณแล้ว ให้ดาวน์โหลด ใบรับรองระดับพื้นฐานและระดับกลาง
 3. ติดตั้งใบรับรอง โดยดำเนินการตามคำขอที่ค้างอยู่ให้เสร็จสมบูรณ์ นำไฟล์ใบรับรองเข้า แล้วเลือกบริการที่จะนำใบรับรองไปใช้

หมายเหตุ: เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่คุณ เราจะมอบข้อมูลเกี่ยวกับวิธีใช้ผลิตภัณฑ์บางรายการของบริษัทภายนอก แต่เราจะไม่รับรองหรือสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของบริษัทภายนอกโดยตรง และเราจะไม่รับผิดชอบต่อการทำงานหรือความเสถียรของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว