ช่วยเหลือ

เครื่องหมายรับรอง SSL ช่วยเหลือ

IIS 7: Renew a certificate

Renewing an SSL certificate is similar to requesting a new certificate. You can use the overview below to help you through the process.

Note: These instructions apply to an SSL certificates hosted on third-party servers, dedicated servers, or virtual dedicated servers. If you use our Web hosting, grid hosting, Website Builder, Quick Shopping Cart®, or Professional Web Services team, see Renewing my SSL Certificate instead.

To Renew an SSL Certificate - Microsoft IIS 7.x

  1. Request a renewal in your account.
  2. After your certificate renewal request is approved, download the certificate bundle from your account. You can also download the intermediate certificates from the repository.
  3. Install the SSL certificate.

Note: As a courtesy, we provide information about how to use certain third-party products, but we do not endorse or directly support third-party products and we are not responsible for the functions or reliability of such products.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ