ช่วยเหลือ

Office 365 จาก GoDaddy ช่วยเหลือ

I'm moving my email to Office 365

Note: Please see Move my email service for our fully managed option.

Congrats! You've decided to move your email service to Office 365. Trust me, you won't look back!! Below is a video and some articles you might want to check out, to help you with the move.

Watch this webinar for everything you need to know to get ready for your move to Office 365 email. It includes the step-by-step process, so you know what to expect, and all the details you'll need to collect, to be ready for your migration.

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ