ช่วยเหลือ

Microsoft 365 จาก GoDaddy ช่วยเหลือ

I'm moving my email to Office 365

Congrats, you've decided to move your email service to Office 365! Here are some tips to help with the move.

If you'd prefer our fully managed option, call our migration experts at (480) 463-8843. All you need to do is provide your current email password and we'll take care of the rest.

Before you begin During the migration After the migration
How does Office 365 migration work? Set up the Outlook Migration Assistant (Windows) Do I need to change any domain settings when I have my email transferred?

Related steps

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ