ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

I'm not getting my email

If you're using an IMAP-enabled Workspace email account, sometimes your account stops receiving email messages. This can happen when you have more than 25,000 emails in a webmail folder.

To fix this issue, you can delete email messages from the full folder. Alternatively, you can move email messages to another folder.

  1. To move email messages, sort your email by date received.
  2. Move email messages to another folder.

    Note: You can create a folder to move email messages to.

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ