ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

I'm switching hosting plans. Which plan should I select?

You might be developing a website using technologies that aren't available on your existing hosting plan. We have several hosting plans that meet a variety of needs. You can switch plans at any time.

NOTE: For more information about the differences among the plans, see Which components does my hosting support?

When you're switching plans, you have up to three different options:

  • Upgrade your existing platform (from Economy to Deluxe, for example).
  • Change the operating system from Windows® to Linux®, and vice versa.
  • Switch your platform from a plan labeled 'hosting" to a plan labeled "Web hosting."*

*We offer two separate hosting architectures—a standard architecture where your content is hosted on one server (hosting) and a more advanced architecture where your content is stored on multiple servers (Web hosting). While the advanced architecture reduces the potential for downtime, improves site performance and scales to handle traffic spikes, it does not support as many programming languages.

NOTE: Depending on the current technologies used on your site, our auto-migration might not display certain options. For example, if you are using ASP.net, you can't switch to Linux plans because Linux plans do not support ASP.net.

Related Material

How do you handle website migrations?

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ