ช่วยเหลือ

การตลาดทางอีเมลของ GoDaddy ช่วยเหลือ

Image captions

  1. Once you've added an image to your campaign, click the pencil icon underneath the image.
  2. In the pop-up window you see, enter your caption text in the Image Caption: field, and hit save.

The caption will display on top of the image, while you're in edit mode.

Just click the Preview button at the top left of the module to see the caption display underneath the image, as it will when it sends.

Next step

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ