ช่วยเหลือ

ตัวสร้างเว็บไซต์ 7 ช่วยเหลือ

Import Contacts List

While you can add email addresses to Website Builder's contact manager one by one, you also can import your entire contacts list with a bulk upload. When used in combination with the included GoDaddy Email Marketing Starter plan, you can send out sales alerts, newsletters, and other items to promote your site.

 1. Log in to your Website Builder account.
 2. Click the Contacts tab.
 3. If you have no contacts, click Create Contact.
 4. When the Contacts tab's content changes, click the arrow next to Add Contact and choose Import Contacts.
  Click and choose Import Contacts
 5. Click Download a sample .csv file to use it as a starting point for adding your contacts. (If you already have a file of contacts you want to upload, skip to Step 6 to make sure it's properly formatted.)
  Click Download a sample csv file

  Note: Not sure what a .csv file is? Learn more about the format.

 6. Navigate to where the sample file (example.csv) was downloaded. Open it and you'll see that it contains a header row and a single sample contact.
  View of sample contact file
 7. For each contact you want to add, you must fill in the email address in the email column. It's entirely optional whether you also include a contact's name, company, or phone number.

  Note: Do not change the name of the email header; otherwise your upload will be not be accepted. Don't worry about duplicate contacts: Website Builder will filter them out even if you re-upload the file after adding more contacts.

 8. When you're done preparing your contacts file and have saved it in the .csv format , click Choose File, navigate to the file, and click Upload.
  Click Upload
 9. When upload confirmation displays, the contacts in the file will be added to your Online Store store list.
  A confirmation window appears once upload completes

Next steps


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ